Sama mata dezynfekcyjna nie potrafi załatwić wszystkiego

Bardzo często pracownicy obszarów, gdzie wykorzystywana Read more »

Informacja, śliska nawierzchnia!

Wszędzie tam, gdzie kładziona jest mata dezynfekcyjna Read more »